ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (38 downloads)
ประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) (49 downloads)
ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 2 (9 downloads)
แบบคำร้องขอย้าย (10 downloads)