ข่าวสารกิจกรรมสำนักงาน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา ...
อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม  2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

การยกระดับคุณภาพ ด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสอนเสริมอย่างเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเตรียมการสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงก ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุม ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning)

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบ ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Bar Coding Model

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบ ...
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์ upgrade โปรแกรมเงินเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ดูประกาศทั้งหมด >>

รายละเอียดงบทดลองประจำเดือน

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน